ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"early fall" — Słownik kolokacji angielskich

early fall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny upadek
  1. early przymiotnik + fall rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The building is open to the public during the summer and early fall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo