"early afternoon" — Słownik kolokacji angielskich

early afternoon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne popołudnie
  1. early przymiotnik + afternoon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now his sound was the only one in the hot early afternoon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo