"Early example" — Słownik kolokacji angielskich

Early example kolokacja
Popularniejsza odmiana: early example
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny przykład
  1. early przymiotnik + example rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It can also be seen as an early example of hard rock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo