BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"early April" — Słownik kolokacji angielskich

early April kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny kwiecień
  1. early przymiotnik + April rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More than 3,000 news stories had been written on the issue by early April.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo