"early era" — Słownik kolokacji angielskich

early era kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna era
  1. early przymiotnik + era rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In an earlier era, one thing might have led to another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo