BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"era" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

era rzeczownik

rzeczownik + era
Kolokacji: 108
War era • McCarthy era • Reagan era • Vietnam era • apartheid era • film era • rights era • Reconstruction era • swing era • ...
era + rzeczownik
Kolokacji: 3
era name • era building • era stage play
era + czasownik
Kolokacji: 18
era ends • era begins • era comes • era sees • ERA pitches • ...
czasownik + era
Kolokacji: 36
go with an ERA • post with an ERA • enter an era • post an ERA • set in the era • ...
przymiotnik + era
Kolokacji: 174
new era • modern era • Victorian era • early era • silent era • Soviet era • golden era • bygone era • Nazi era • postwar era • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. new era = nowe życie, nowa epoka new era
2. modern era = nowożytna era modern era
3. Victorian era = Wiktoriańska era Victorian era
  • In an earlier era, one thing might have led to another.
  • But they would like to bring back an earlier era.
  • Can we ever go back to the values of an earlier era?
  • But it was very much in the spirit of an earlier era.
  • His songs from this early era are still very popular today.
  • In an earlier era, his father was a proud president of the league.
  • The settlement came to an end during the early Christian era.
  • The appearance of the city changed during the early modern era.
  • Or rather, it was trying to look like a dive from an earlier era.
  • This is a change from the earlier era of television, where stars alone often were enough to make hits.
7. Soviet era = Radziecka era Soviet era
8. golden era = złota era golden era
9. Nazi era = Nazistowska era Nazi era
10. bygone era = miniona epoka bygone era
11. postwar era = powojenna era postwar era
12. post-war era = powojenna era post-war era
13. previous era = poprzednia era previous era
14. medieval era = średniowieczna era medieval era
16. late era = późna era late era
20. Napoleonic era = Napoleońska era Napoleonic era
21. Common Era = Wspólna Era Common Era
22. Edwardian era = Edwardiańska era Edwardian era
23. current era = bieżąca era current era
24. digital era = cyfrowa era digital era
25. civil rights era = era na rzecz przestrzegania praw obywatelskich civil rights era
26. post-world War era = era poczta-światowy wojenna post-world War era
27. Byzantine era = Bizantyjska era Byzantine era
28. British era = Brytyjska era British era
29. post-cold-war era = post-cold-war era post-cold-war era
31. historical era = historyczna era historical era
33. later era = później era later era
34. Spanish era = Hiszpańska era Spanish era
35. whole era = cała era whole era
36. present era = obecna era present era
37. classic era = klasyczna era classic era
38. past era = po erze past era
39. industrial era = przemysłowa era industrial era
40. professional era = zawodowa era professional era
przyimek + era
Kolokacji: 18
since the era • during the era • before the era • with an ERA • between eras • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.