"Early painting" — Słownik kolokacji angielskich

Early painting kolokacja
Popularniejsza odmiana: early painting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny obraz
  1. early przymiotnik + painting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most of his early paintings was lost during the war time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo