"early indication" — Słownik kolokacji angielskich

early indication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna oznaka
  1. early przymiotnik + indication rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The early indications are that the satellite services may do a bit of both.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo