"clear indication" — Słownik kolokacji angielskich

clear indication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna oznaka
  1. clear przymiotnik + indication rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His first arrest, he said, should have been a clear indication of what was to come.

    Podobne kolokacje: