"early report" — Słownik kolokacji angielskich

early report kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny raport
  1. early przymiotnik + report rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From early reports, it seemed like the company had a hit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo