"early July" — Słownik kolokacji angielskich

early July kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny lipiec
  1. early przymiotnik + July rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His activities began or became known in early July 1862.

    Podobne kolokacje: