"early trading" — Słownik kolokacji angielskich

early trading kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny handel
  1. early przymiotnik + trading rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But in earlier trading, the price of the bond was up to 99.90.

    Podobne kolokacje: