"early election" — Słownik kolokacji angielskich

early election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne wybory
  1. early przymiotnik + election rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One way would be for Parliament to call an early election.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo