"Early report" — Słownik kolokacji angielskich

Early report kolokacja
Popularniejsza odmiana: early report
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny raport
  1. early przymiotnik + report rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From early reports, it seemed like the company had a hit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo