"early poem" — Słownik kolokacji angielskich

early poem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wiersz
  1. early przymiotnik + poem rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was likely based on a now lost earlier poem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo