"Early reference" — Słownik kolokacji angielskich

Early reference kolokacja
Popularniejsza odmiana: early reference
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesne odniesienie
  1. early przymiotnik + reference rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An early literary reference to the game was in 1786.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo