"Early Day" — Słownik kolokacji angielskich

Early Day kolokacja
Popularniejsza odmiana: early day
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny Dzień
  1. early przymiotnik + day rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His mind went back to those early days of training.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo