"Early church" — Słownik kolokacji angielskich

Early church kolokacja
Popularniejsza odmiana: early church
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny kościół
  1. early przymiotnik + church rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was an earlier church on the site of the present one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo