"early episode" — Słownik kolokacji angielskich

early episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne wydarzenie
  1. early przymiotnik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is often seen in the early episodes when Alfred was still at school.

    Podobne kolokacje: