"early writing" — Słownik kolokacji angielskich

early writing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne pisanie
  1. early przymiotnik + writing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His work, in six books, makes use of earlier writings that are now lost.

    Podobne kolokacje: