ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"early explorer" — Słownik kolokacji angielskich

early explorer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny eksplorator
  1. early przymiotnik + explorer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Think of the early explorers sailing off into the unknown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo