"Early Work" — Słownik kolokacji angielskich

Early Work kolokacja
Popularniejsza odmiana: early work
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna Praca
  1. early przymiotnik + work rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He's been doing all his early work in the States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo