"Early Summer" — Słownik kolokacji angielskich

Early Summer kolokacja
Popularniejsza odmiana: early summer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesne Lato
  1. early przymiotnik + summer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What were they going to do to get through the early summer?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo