"Early recording" — Słownik kolokacji angielskich

Early recording kolokacja
Popularniejsza odmiana: early recording
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesne nagrywanie
  1. early przymiotnik + recording rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This can be heard on several of his early recordings.

    Podobne kolokacje: