"early novel" — Słownik kolokacji angielskich

early novel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna powieść
  1. early przymiotnik + novel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was less well received than the two earlier novels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo