"early chapter" — Słownik kolokacji angielskich

early chapter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowy rozdział
  1. early przymiotnik + chapter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But their number in the early chapters seems rather large.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo