"Early Writing" — Słownik kolokacji angielskich

Early Writing kolokacja
Popularniejsza odmiana: early writing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesne Pisanie
  1. early przymiotnik + writing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His work, in six books, makes use of earlier writings that are now lost.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo