"writing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "writing" po angielsku

handwriting , także: writing ***

obrazek do "handwriting" po polsku
rzeczownik
 1. pismo (ręczne, odręczne) [niepoliczalny]
  writing that is done with a pen and not typed or printed
  I can never read her handwriting. (Nigdy nie mogę odczytać jej pisma.)
 2. charakter pisma
  I like your writing - it's legible. (Podoba mi się twój charakter pisma - jest czytelny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

writing ***

obrazek do "writing" po polsku
rzeczownik
 1. napis (np. na opakowaniu, koszulce) [niepoliczalny]
  This writing on the wall is very indecent. (Ten napis na ścianie jest bardzo nieprzyzwoity.)
  His writing on the T-shirt was provocative. (Napis na jego koszulce był prowokujący.)
 2. pisanie (jako czynność) [niepoliczalny]
  I never use paper for writing. Instead, I use my tablet. (Nigdy nie używam papieru do pisania. Zamiast tego korzystam z tabletu.)
  Writing with that pen is really pleasant. (Pisanie tym długopisem jest naprawdę przyjemne.)
 3. utwór, utwory (książki, artykuły, itp. napisane przez konkretną osobę lub na konkretny temat) [niepoliczalny]
  I admire Dostojevsky's writing. (Uwielbiam utwory Dostojewskiego.)
  Do you know any Nabokov's writings? (Czy znasz jakieś utwory Nabokova?)
 4. pismo, dokument [niepoliczalny]
  She got this writing from the tax office. (Ona otrzymała ten dokument z Urzędu Podatkowego.)
  This writing is very important, so put it in a drawer. (To pismo jest bardzo ważne, więc schowaj je do szuflady.)
przymiotnik
 1. pisarski
  Their wirting style is very flamboyant. (Ich styl pisarski jest bardzo ekstrawagancki.)
  I have entered a writing competition. (Wystartowałam w konkursie pisarskim.)
rzeczownik
 1. pisarstwo, sztuka pisania
  Her creativity was reflected in her art of writing. (Jej kreatywność miała odbicie w sztuce pisania.)
  The art of writing letters was cultivated in the family. (Sztuka pisania listów była kultywowana w rodzinie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "write" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: wrote past tense, written past participle
 1. pisać (zapisywać coś) [przechodni/nieprzechodni]
  Write your name on it. (Napisz na tym swoje nazwisko.)
  You can write at the table over there. (Możesz pisać przy tamtym stole.)
  She wrote him a letter. (Ona napisała mu list.)
 2. pisać (tworzyć, np. książkę) [przechodni/nieprzechodni]
  I'm writing a book on Polish cuisine. (Piszę książkę o polskiej kuchni.)
  I want to write a book about my adventures. (Chcę napisać książkę o moich przygodach.)
  She wrote that book in 1984. (Ona napisała tę książkę w 1984 roku.)
 3. pisać (być pisarzem, kompozytorem, itp.) [nieprzechodni]
  I write for a living. (Zarabiam na życie pisząc.)
  She's always wanted to write but her mom wanted her to be a doctor. (Ona zawsze chciała pisać, ale jej mama chciała, żeby była doktorem.)
 4. pisać list, napisać list [przechodni/nieprzechodni]
  I wrote a letter to him two weeks ago. (Napisałem mu list dwa tygodnie temu.)
  You should write to your mother. (Powinieneś napisać list do swojej matki.)
 5. napisać, stwierdzić [przechodni]
  Your teacher wrote that you are unbearable in class. (Twoja nauczycielka stwierdziła, że jesteś nie do zniesienia w klasie.)
  My friend wrote that I'm selfish and rude. (Moja koleżanka stwierdziła, że jestem samolubna i niegrzeczna.)
 6. komponować (np. muzykę, piosenkę) [przechodni]
  Vivaldi wrote "The Four Seasons". (Vivaldi skomponował "Cztery pory roku".)
  Who wrote this song? (Kto skomponował tę piosenkę?)
 7. napisać, pisać (program komputerowy) [przechodni]
  Bill Gates wrote his first computer program when he was 13. (Bill Gates napisał swój pierwszy program komputerowy, kiedy miał 13 lat.)
  I have to write a computer program but I have no idea how. (Muszę napisać program komputerowy, a nie mam pojęcia jak.)
 8. zapisać (dane na twardym dysku) [przechodni/nieprzechodni]
  When you click Save, the program will write the data on the hard disk. (Kiedy klikniesz Zapisz, program zapisze dane na twardym dysku.)
  I wrote my essay and printed it. (Zapisałam esej i go wydrukowałam.)
 9. pisać (o piórze, długopisie) [nieprzechodni]
  My pen stopped writing. (Mój długopis przestał pisać.)
  None of these pens write. (Żaden z tych długopisów nie pisze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wypisać
  Could you write me a prescription for some painkillers, doctor? (Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?)
  She wrote out a cheque for me. (Ona wypisała dla mnie czek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pisać do kogoś  AmE
  Don't forget to write me. (Nie zapomnij do mnie pisać.)
  I have to write my boss. (Muszę napisać do mojego szefa.)
czasownik
 1. pisać do kogoś
  I'll write to her later. (Później do niej napiszę.)
  Promise you'll write to me. (Obiecaj, że napiszesz do mnie.)
czasownik
 1. zapisać na czymś
  She wrote my number onto a napkin. (Ona zapisała mój numer na serwetce.)

Powiązane zwroty — "writing"

przysłówek
in writing = na piśmie (pisemnie)
rzeczownik
inne
kolokacje