BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sztuka pisania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sztuka pisania" po polsku

sztuka pisania

rzeczownik
  1. writing *** , the art of writing
    • pisarstwo, sztuka pisania
      Her creativity was reflected in her art of writing. (Jej kreatywność miała odbicie w sztuce pisania.)
      The art of writing letters was cultivated in the family. (Sztuka pisania listów była kultywowana w rodzinie.)
  2. art of writing  

powered by  eTutor logo