BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pisarstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pisarstwo" po polsku

pisarstwo

rzeczownik
  1. writing *** , the art of writing
    • pisarstwo, sztuka pisania
      Her creativity was reflected in her art of writing. (Jej kreatywność miała odbicie w sztuce pisania.)
      The art of writing letters was cultivated in the family. (Sztuka pisania listów była kultywowana w rodzinie.)
  2. scrivening  

Powiązane zwroty — "pisarstwo"

czasownik
pisać = write +8 znaczeń
rzeczownik
pisarz = writer +5 znaczeń
pismo = script +5 znaczeń
przymiotnik
pisarski = literary +3 znaczenia

powered by  eTutor logo