"pismo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pismo" po polsku — Słownik angielsko-polski

pismo

rzeczownik
 1. script **
  • pismo (np. cyrylica, kursywa) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He wrote his name in a bold script. (On napisał swoje imię pogrubionym pismem.)
   Can you read a Cyrillic script? (Potrafisz odczytać cyrylicę?)
 2. writing ***
  • pismo, dokument [UNCOUNTABLE]
   She got this writing from the tax office. (Ona otrzymała ten dokument z Urzędu Podatkowego.)
   This writing is very important, so put it in a drawer. (To pismo jest bardzo ważne, więc schowaj je do szuflady.)
 3. scripture *
 4. alphabet   [UNCOUNTABLE]
 5. missive

Powiązane zwroty — "pismo"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
porządny (np. pismo odręczne) = neat
wyraźny (pismo) = bold
niedbały (np. pismo, praca) = sloppy
chaotyczne (pismo) = ramble