"the Bible" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the Bible" po angielsku

the Bible **

rzeczownik
 1. Biblia (święta księga chrześcijaństwa), Pismo Święte
  According to the Bible, we were created in the likeness of God. (Według Biblii, zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga.)
  He read the Bible every Sunday. (Czytał Biblię co niedzielę.)
  He reads Bible every day because he's religious. (On czyta Biblię codziennie, ponieważ jest religijny.)
  Do you read the Bible to your children? (Czy czytasz Biblię swoim dzieciom?)
  My grandmother reads the Bible every Sunday. (Moja babcia czyta Pismo Święte w każdą niedzielę.)
 2. biblia (kopia świętej księgi) [COUNTABLE]
  Do you have the Bible at your house? (Czy masz w domu biblię?)
  I bought the Bible for my grandmother. (Kupiłem Biblię dla mojej babci.)
 3. biblia (podstawowa, najważniejsza lektura np. na studiach prawniczych) informal [SINGULAR]
  This book is a mechanic's bible. (Ta książka to biblia dla mechaników.)

powered by  eTutor logo