KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"Pismo Święte" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Pismo Święte" po polsku

Pismo Święte

rzeczownik
 1. the Bible **
  • Biblia (święta księga chrześcijaństwa), Pismo Święte
   According to the Bible, we were created in the likeness of God. (Według Biblii, zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga.)
   He read the Bible every Sunday. (Czytał Biblię co niedzielę.)
   He reads Bible every day because he's religious. (On czyta Biblię codziennie, ponieważ jest religijny.)
   Do you read the Bible to your children? (Czy czytasz Biblię swoim dzieciom?)
   My grandmother reads the Bible every Sunday. (Moja babcia czyta Pismo Święte w każdą niedzielę.)
 2. Scriptures  
 3. Good Book   informal
 4. Holy Scripture , Scripture  
  You can read about Christ and his miracles in the Holy Scripture. (Możesz poczytać o Chrystusie i jego cudach w Piśmie Świętym.)
  The worshipers were listening to the Holy Scripture in the church. (Wierni słuchali Pisma Świętego w kościele.)
  They did not understand the Scripture which said he must rise from death. (Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma które mówi, że On ma powstać z martwych.)
 5. the Holy Bible
 6. Holy Writ

Powiązane zwroty — "Pismo Święte"

rzeczownik

"Pismo Święte" — Słownik kolokacji angielskich

Good Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: good book
 1. good przymiotnik + book rzeczownik = Pismo Święte
  Zwykła kolokacja

  We did not know much about each other's private lives, but the love of good books brought us close.

  Podobne kolokacje:
holy scripture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pismo Święte
 1. holy przymiotnik + scripture rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  "For Republicans, the 1996 farm bill is like holy scripture, and any change would show they were wrong," he said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo