"holy man" — Słownik kolokacji angielskich

holy man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): święty człowiek
  1. holy przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the holy man didn't move for almost an hour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo