TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zapisać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapisać coś" po polsku

zapisać coś

obrazek do "write something down" po polsku
phrasal verb
 1. get something down , get down something *  
  Are you getting this down? I won't repeat myself! (Zapisujesz to? Nie będę się powtarzać!)
  She's getting down her every thought. (Ona zapisuje każdą swoją myśl.)
 2. take something down , także: take down something
 3. write something down  
  Write this number down. (Zapisz ten numer.)
 4. put something down , także: put down something *
 5. note something down , note down
  • zapisać coś, zanotować coś
   "Buy potatoes, carrots, cucumbers..." "I have to note it down." ("Kup ziemniaki, marchewki, ogórki..." "Muszę to zanotować.")
   She noted down a list of things to do. (Ona zapisała listę rzeczy do zrobienia.)
   "Did you note down his every word?" "Yes." ("Zapisałaś każde jego słowo?" "Tak.")
 6. set something down
czasownik
 1. write *****
  • zapisać (dane na twardym dysku) [przechodni/nieprzechodni]
   When you click Save, the program will write the data on the hard disk. (Kiedy klikniesz Zapisz, program zapisze dane na twardym dysku.)
   I wrote my essay and printed it. (Zapisałam esej i go wydrukowałam.)
 2. bequeath
 3. take *****
obrazek do "save" po polsku
czasownik
 1. save ****
  • zapisywać (dane w programie komputerowym) [przechodni/nieprzechodni]
   Always remember to save your data from time to time. (Zawsze pamiętaj, aby zapisywać dane od czasu do czasu.)
   Did you save the file? (Czy zapisałaś ten plik?)
 2. note , *****
  • zanotować, zapisywać [przechodni]
   I need to note this or I will forget about it. (Potrzebuję to zapisać, bo o tym zapomnę.)
   Note down the list of ingredients 'cause you always forget about something! (Zapisz listę składników, bo zawsze o czymś zapominasz!)
 3. transcribe
 4. enter ****
  • zapisywać, wpisywać (np. kod pocztowy) [przechodni]
   Please enter your area code. (Proszę wpisać swój kod pocztowy.)
   Enter your name and phone number to my notebook. (Wpisz swoje imię i numer telefonu do mojego zeszytu.)
 5. jot
 6. notate
phrasal verb
 1. write down *  
  Can I write down my address and phone number for you? (Czy mogę zapisać ci mój adres i numer telefonu?)
  I need to write down your former address. (Muszę zapisać twój poprzedni adres.)
 2. mark something down  
  Mark it down because it is important. (Zapiszcie to, bo to ważne.)
  He didn't mark the date down and now he doesn't remember it. (Nie zapisał daty i teraz jej nie pamięta.)
phrasal verb
 1. sign up *
  • zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
   She signed up for the yoga class. (Ona zapisała się na zajęcia z jogi.)
   Which classes did you sign up for? (Na które zajęcia się zapisałeś?)
   She signed up for cooking classes. (Ona zapisała się na lekcje gotowania.)
   Would you like to sign up and receive our daily newsletter? (Czy chciałbyś się zarejestrować i otrzymywać nasz codzienny biuletyn?)
   If you want to learn English online - you just need to sign up. (Jeśli chcesz uczyć się angielskiego online - wystarczy się zarejestrować.)
   Sign up and win in the lottery! (Zarejestruj się i wygraj w loterii!)
   link synonim: register
czasownik
 1. join *****
 2. subscribe *

"zapisać coś" — Słownik kolokacji angielskich

note down kolokacja
 1. note czasownik + down particle = zapisać coś, zanotować coś
  Bardzo silna kolokacja

  Note down the first thoughts that come into your head and follow where they lead; but do try to answer all the questions.

  Podobne kolokacje: