BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"wypisać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypisać" po polsku

wypisać

obrazek do "discharge" po polsku
czasownik
 1. write ***** , write out  
  Could you write me a prescription for some painkillers, doctor? (Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?)
  She wrote out a cheque for me. (Ona wypisała dla mnie czek.)
 2. discharge **
  • wypisać (np. ze szpitala) [przechodni]
   He was discharged from hospital. (On został wypisany ze szpitala.)
   More than half of all prisoners discharged are reconvicted within two years. (Ponad połowa zwolnionych więźniów jest skazywana ponownie w przeciągu dwóch lat.)
phrasal verb
 1. sign somebody out
phrasal verb
 1. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
czasownik
 1. run out of ink
  • wypisać się (o długopisie)
   If your pen runs out of ink, use pencil to complete the test. (Jeśli twój długopis się wypisał, użyj ołówka, aby dokończyć test.)
 2. unsubscribe
 3. unenroll

"wypisać" — Słownik kolokacji angielskich

write out kolokacja
 1. write czasownik + out particle = wypisać
  Bardzo silna kolokacja

  He wasn't writing out music on paper when I met him.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo