"wypisać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypisać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wypisać

czasownik
 1. write ***** , write out  
  Could you write me a prescription for some painkillers, doctor? (Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?)
  She wrote out a cheque for me. (Ona wypisała dla mnie czek.)
 2. discharge **
  • wypisać (np. ze szpitala) [TRANSITIVE]
   He was discharged from hospital. (On został wypisany ze szpitala.)
   More than half of all prisoners discharged are reconvicted within two years. (Ponad połowa zwolnionych więźniów jest skazywana ponownie w przeciągu dwóch lat.)
phrasal verb
 1. sign somebody out
czasownik
 1. unsubscribe
 2. unenroll

"wypisać" — Słownik kolokacji angielskich

write out kolokacja
 1. write czasownik + out particle = wypisać
  Bardzo silna kolokacja

  He wasn't writing out music on paper when I met him.

  Podobne kolokacje: