ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"wypisać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypisać coś" po polsku

obrazek do "discharge" po polsku
czasownik
 1. write ***** , write out  
  Could you write me a prescription for some painkillers, doctor? (Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?)
  She wrote out a cheque for me. (Ona wypisała dla mnie czek.)
 2. discharge **
  • wypisać (np. ze szpitala) [przechodni]
   He was discharged from hospital. (On został wypisany ze szpitala.)
   More than half of all prisoners discharged are reconvicted within two years. (Ponad połowa zwolnionych więźniów jest skazywana ponownie w przeciągu dwóch lat.)

wypisać coś

phrasal verb
 1. write something out
phrasal verb
 1. sign somebody out
phrasal verb
 1. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
czasownik
 1. run out of ink
  • wypisać się (o długopisie)
   If your pen runs out of ink, use pencil to complete the test. (Jeśli twój długopis się wypisał, użyj ołówka, aby dokończyć test.)
 2. unsubscribe
 3. unenroll

powered by  eTutor logo