"odpisać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpisać" po polsku — Słownik angielsko-polski

odpisać

phrasal verb
 1. write back  
  He sent her a love letter but she didn't write back. (On jej wysłał list miłosny, ale ona nie odpisała.)
  Will you write me back? (Odpiszesz do mnie?)
phrasal verb
 1. write something off
czasownik
 1. crib *
  • odpisywać, ściągać (np. na egzaminie)
   If you crib from me, I will tell our teacher. (Jeśli ode mnie ściągniesz, powiem naszej nauczycielce.)
   She cribbed from me during the exam! (Ona odpisywała ode mnie podczas egzaminu!)
 2. return *****   written [TRANSITIVE]
  You did not return to my letter, so I wrote another one. (Nie odpisywałeś na mój list, więc napisałam kolejny.)
  I sent him an e-mail but he didn't return. (Wysłałem mu e-mail, ale nie odpisał.)

"odpisać" — Słownik kolokacji angielskich

write back kolokacja
 1. write czasownik + back particle = odpisać
  Zwykła kolokacja

  Roosevelt wrote back the same day, agreeing to the proposal.

  Podobne kolokacje: