"wypisać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypisać się" po polsku

wypisać się

phrasal verb
 1. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
czasownik
 1. run out of ink
  • wypisać się (o długopisie)
   If your pen run out of ink, use pencil to complete the test. (Jeśli twój długopis się wypisał, użyj ołówka, aby dokończyć test.)
 2. unsubscribe
 3. unenroll
  • wypisać się (np. z uczelni)
czasownik
 1. write ***** , write out  
  Could you write me a prescription for some painkillers, doctor? (Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?)
  She wrote out a cheque for me. (Ona wypisała dla mnie czek.)
 2. discharge **
  • wypisać (np. ze szpitala) [TRANSITIVE]
   He was discharged from hospital. (On został wypisany ze szpitala.)
   More than half of all prisoners discharged are reconvicted within two years. (Ponad połowa zwolnionych więźniów jest skazywana ponownie w przeciągu dwóch lat.)
phrasal verb
 1. sign somebody out

"wypisać się" — Słownik kolokacji angielskich

opt out kolokacja
 1. opt czasownik + out particle = wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
  Bardzo silna kolokacja

  Usually the benefits win, but some patients do opt out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo