"wypisywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypisywać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

wypisywać coś

phrasal verb
 1. fill out something *
czasownik
 1. withdraw **
  • wycofywać się (z jakieś organizacji, z brania udziału w czymś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Because of the injury, Tom withdrew from the competition. (Z powodu kontuzji Tom wycofał się z zawodów.)
   He didn't stand a chance, so he withdrew from the elections. (On nie miał szans, więc wycofał się z wyborów.)
   He wanted to take part in the manifestation but he had to withdraw. (Chciał wziąć udział w manifestacji, ale musiał się wycofać.)
   link synonim: draw back
czasownik
 1. write ***** , write out  
  Could you write me a prescription for some painkillers, doctor? (Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?)
  She wrote out a cheque for me. (Ona wypisała dla mnie czek.)
 2. discharge **
  • wypisać (np. ze szpitala) [TRANSITIVE]
   He was discharged from hospital. (On został wypisany ze szpitala.)
   More than half of all prisoners discharged are reconvicted within two years. (Ponad połowa zwolnionych więźniów jest skazywana ponownie w przeciągu dwóch lat.)
phrasal verb
 1. sign somebody out
czasownik
 1. unsubscribe
 2. unenroll