BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"zanotować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zanotować coś" po polsku

czasownik
 1. note , *****
  • zanotować, zapisywać [przechodni]
   I need to note this or I will forget about it. (Potrzebuję to zapisać, bo o tym zapomnę.)
   Note down the list of ingredients 'cause you always forget about something! (Zapisz listę składników, bo zawsze o czymś zapominasz!)
 2. jot
 3. take *****
phrasal verb
 1. get down *  
  I will get down your number. (Zanotuję sobie twój telefon.)
  The detective got down the car registration number. (Detektyw zanotował numer rejestracyjny samochodu.)
  link synonim: jot down
 2. jot down , , jot something down  
  She jotted down the list of things she had to do. (Ona zanotowała listę rzeczy, które musiała zrobić.)
  Mark jotted down in points his hopes and dreams. (Mark zanotował w punktach swoje nadzieje i marzenia.)
  link synonim: get down

zanotować coś

phrasal verb
 1. take something down , także: take down something
 2. put something down , także: put down something *
 3. note something down , note down
  • zapisać coś, zanotować coś
   "Buy potatoes, carrots, cucumbers..." "I have to note it down." ("Kup ziemniaki, marchewki, ogórki..." "Muszę to zanotować.")
   She noted down a list of things to do. (Ona zapisała listę rzeczy do zrobienia.)
   "Did you note down his every word?" "Yes." ("Zapisałaś każde jego słowo?" "Tak.")
czasownik
 1. record *****
  • pisać, notować [przechodni]
   She recorded every single day in her journals. (Ona opisywała w swoich pamiętnikach każdy dzień.)
   Record everything I say. (Notuj wszystko, co powiem.)
 2. log **
  • rejestrować, notować
   You should log everything he says. (Powinieneś notować wszystko, co on mówi.)
   Her phone calls were logged. (Jej rozmowy telefoniczne były rejestrowane.)
 3. quote ***

"zanotować coś" — Słownik kolokacji angielskich

note down kolokacja
 1. note czasownik + down particle = zapisać coś, zanotować coś
  Bardzo silna kolokacja

  Note down the first thoughts that come into your head and follow where they lead; but do try to answer all the questions.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo