KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"notatka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "notatka" po polsku

notatka

rzeczownik
 1. note , *****
  • notatka, zapisek [policzalny]
   a piece of writing to help you remember what to say
   She is not there? Can you leave her a note please? (Nie ma jej tam? Czy możesz jej zostawić notatkę proszę?)
   A note fell out of the book. (Notatka wypadła ze środka książki.)
 2. notice ****
  • zawiadomienie, ogłoszenie, notatka [policzalny]
   This notice was posted yesterday. (To zawiadomienie było wywieszone wczoraj.)
   The notice said that today's meeting was cancelled. (W ogłoszeniu było napisane, że dzisiejsze spotkanie jest odwołane.)
   Who was crazy enough to write this notice? (Kto był na tyle szalony, żeby napisać to zawiadomienie?)
 3. footnote * , fn. (skrót) , f.n. (skrót)
  • dopisek, notatka (na marginesie lub u dołu strony)
   There were some footnotes scribbled on the bottom of the page. (Na spodzie strony były naskrobane jakieś notatki.)
 4. notation
  • zapisek, notatka, adnotacja
   Notation at the bottom of the page indicated the origin of this information. (Adnotacja na dole strony wskazywała na źródło tej informacji.)
 5. scribble
  • notatka, bilecik (napisany w pośpiechu) [policzalny]
   There was a scribble on the table. (Na stole leżała notatka.)
 6. jotting  

powered by  eTutor logo