PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"dokument" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dokument" po polsku

dokument

Documents
rzeczownik
 1. document **** , także: doc. *   [COUNTABLE]
  This folder contains documents of great importance. (Ta teczka zawiera dokumenty o ogromnej wadze.)
  Some documents are missing from my office. (Parę dokumentów zginęło z mojego biura.)
 2. voucher *
 3. writing ***
  • pismo, dokument [UNCOUNTABLE]
   She got this writing from the tax office. (Ona otrzymała ten dokument z Urzędu Podatkowego.)
   This writing is very important, so put it in a drawer. (To pismo jest bardzo ważne, więc schowaj je do szuflady.)
 4. deed *

Powiązane zwroty — "dokument"

rzeczownik
źródło (książka lub dokument, np. w pracy naukowej) = source
gwarancja (pisemny dokument) = bond
pozwolenie (dokument) = permission
dokumentacja = records +4 znaczenia
sygnatariusz (podpisujący dokument, umowę) = signatory +1 znaczenie
bulla papieska (oficjalny dokument) = bull , bulla
voucher (dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń) = voucher
sygnant (osoba podpisująca ważny dokument) = witness
brief (dokument zawierający założenia kampanii reklamowej) = brief
czasownik
otwierać (nowy dokument w komputerze) = open
kontrolować (np. przedmiot, dokument, paszport) = inspect
przeszukiwać (np. dokument) = scour
poświadczać (np. dokument) = witness
formatować (np. dokument tekstowy) = format
streszczać (np. jakiś dokument) = abstract +1 znaczenie
przekształcać (np. dokument) = recast
zatwierdzać (np. dokument, fakturę) = endorse , także: indorse
podpisywać (dokument) = underwrite +1 znaczenie
sankcjonować (dokument) = assent
przymiotnik
wewnętrzny (np. dokument w firmie) = internal , int. (skrót)
nieważny (np. decyzja, dokument) = null
oryginalny (np. obraz, dokument, którego autentyczność jest potwierdzona) = authentic
zgodny (np. dokument) = homologous , także: homological
inne

powered by  eTutor logo