BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"witness" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "witness" po angielsku

witness ***

obrazek do "witness" po polsku
rzeczownik
 1. świadek [policzalny]
  The witness took an oath that he would tell the whole truth. (Świadek złożył przysięgę, że będzie mówił całą prawdę.)
  She was a witness of a robbery. (Ona była świadkiem rabunku.)
 2. sygnant (osoba podpisująca ważny dokument) [policzalny]
  The witness is late so we will do the paperwork later. (Sygnant się spóźnia, więc załatwimy papierkową robotę później.)
  The witness took out a pen and signed the contract. (Sygnant wyjął długopis i podpisał umowę.)
 3. świadectwo (wiary chrześcijańskiej) American English [policzalny lub niepoliczalny]
  We need to give witness of our faith by helping people. (Musimy dawać świadectwo naszej wiary, pomagając innym ludziom.)
  She was considered mad, so her witness didn't convince many people. (Była uważana za szaloną, więc jej świadectwo nie przekonało wielu ludzi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być świadkiem (np. przestępstwa, ataku) [przechodni]
  Yesterday I witnessed a car accident. (Wczoraj byłem świadkiem wypadku samochodowego.)
  Although she witnessed the crime, she doesn't know who the murderer is. (Chociaż była świadkiem przestępstwa, ona nie wie, kto jest mordercą.)
 2. doświadczać (np. zmiany systemu politycznego) [przechodni]
  I have witnessed the fall of the Berlin Wall. (Doświadczyłem upadku muru Berlińskiego.)
  Have you witnessed the financial crisis? (Czy doświadczyłaś kryzysu finansowego?)
 3. być świadkiem (np. zmian technologicznych, rozwoju społecznego) [przechodni]
  We witnessed a great development of technology over the last 100 years. (Byliśmy świadkami ogromnego rozwoju technologii w ciągu ostatnich 100 lat.)
  Right now we witness many political changes. (Właśnie teraz jesteśmy świadkami wielu politycznych zmian.)
 4. poświadczać (np. dokument) [przechodni]
  He witnessed our marriage license. (On poświadczył nasze pozwolenie na zawarcie małżeństwa.)
  She witnessed our credibility and let us in. (Ona poświadczyła naszą wiarygodność i nas wpuściła.)
 5. dawać świadectwo (wiary chrześcijańskiej) [nieprzechodni]
  I witness my faith by going to church. (Daję świadectwo swojej wiary poprzez chodzenie do kościoła.)
  He wants to witness his faith by respecting people. (On chce dawać świadectwo swojej wiary poprzez szanowanie ludzi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. coś świadczy, coś zaświadcza (o czymś innym)
  You can see that he's changed, as witnessed by his behaviour. (Możesz zauważyć, że on się zmienił, o czym świadczy jego zachowanie.)
  I was here last night, as witnessed by this woman. (Byłem tutaj wczoraj wieczorem, co zaświadcza ta kobieta.)

Powiązane zwroty — "witness"

czasownik
rzeczownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo