PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"świadectwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "świadectwo" po polsku

świadectwo

rzeczownik
 1. testament *
  • świadectwo (dowód istnienia czegoś), potwierdzenie
   Let this statue be a testament of our memory. (Niech ten pomnik będzie świadectwem naszej pamięci.)
   His behaviour is a testament to the statement that people never really change. (Jego zachowanie to potwierdzenie stwierdzenia, że ludzie nigdy się naprawdę nie zmieniają.)
   This building is a testament of the contemporary school of architecture. (Ten budynek to świadectwo współczesnej szkoły architektury.)
 2. diploma * , także: Dip
  • dyplom, świadectwo [COUNTABLE]
   a certificate which confirms that you have graduated from a school or completed a course
   In a couple of years, we'll give him a diploma. (Za kilka lat damy mu dyplom.)
   You don't need a diploma to see that. (Nie potrzeba dyplomu, żeby to zauważyć.)
   Let's see if they gave me the right diploma. (Zobaczmy, czy dali mi dobry dyplom.)
 3. testimony **
  • świadectwo, dowód [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I think we need to take this testimony seriously. (Uważam, że powinniśmy wziąć ten dowód na poważnie.)
   Let's hear out his testimony. (Wysłuchajmy jego świadectwa.)
 4. certificate , * , także: Cert. , także: Certif.
  • świadectwo, zaświadczenie (np. chrztu, ślubu) [COUNTABLE]
   The doctor signed the death certificate without seeing the body. (Lekarz podpisał akt zgonu bez obejrzenia ciała.)
   link synonim: cert.
 5. witness ***
  • świadectwo (wiary chrześcijańskiej) American English [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   We need to give witness of our faith by helping people. (Musimy dawać świadectwo naszej wiary, pomagając innym ludziom.)
   She was considered mad, so her witness didn't convince many people. (Była uważana za szaloną, więc jej świadectwo nie przekonało wielu ludzi.)
 6. certification *
  • świadectwo, zaświadczenie, certyfikat
   an official document that says that someone is allowed to do a certain job, etc.
   The possession of valid certification is a key requirement. (Posiadanie ważnych zaświadczeń jest wymogiem kluczowym.)
 7. testimonial
 8. witnessing  
 9. medical certificate

Powiązane zwroty — "świadectwo"

przymiotnik
czasownik
inne
rzeczownik

"świadectwo" — Słownik kolokacji angielskich

 1. medical przymiotnik + certificate rzeczownik = świadectwo, zaświadczenie lekarskie
  Zwykła kolokacja

  If a member of staff is sick for more than 7 days they must provide a medical certificate.

powered by  eTutor logo