KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"oświadczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oświadczenie" po polsku

oświadczenie

rzeczownik
 1. statement ****
  • oświadczenie, komunikat, wypowiedź, twierdzenie [COUNTABLE]
   The company issued a statement concerning the cause of the explosion. (Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.)
   The professor used numerous documents to back up his statements. (Profesor użył licznych dokumentów aby poprzeć swoje twierdzenia.)
   link synonim: announcement
 2. declaration **
  • oświadczenie, deklaracja (o sytuacji, planie działania) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   You have to fill out a customs declaration when you cross the border. (Musisz wypełnić deklarację celną, kiedy przekraczasz granicę.)
   This organization loves to make declarations, but they rarely do anything. (Ta organizacja uwielbia robić deklaracje, ale rzadko kiedy cokolwiek robią.)
   The three countries signed the declaration of peace. (Trzy kraje podpisały deklarację pokoju.)
  • oświadczenie (złożenie informacji o sobie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
 3. profession **
  • oświadczenie, wyznanie, zapewnienie formal [COUNTABLE]
   Sign this profession, please. (Proszę podpisać to oświadczenie.)
   Your professions are always worthless. (Twoje zapewnienia są zawsze bezwartościowe.)
 4. announcement **  
  The government made an announcement about the national budget. (Rząd wydał oświadczenie o budżecie państwa.)
  link synonim: statement
 5. pronouncement
  • oświadczenie, orzeczenie (werdykt) formal
   As governor of Jamaica, I make my first pronouncement. (Jako gubernator Jamajki, wygłaszam swoje pierwsze oświadczenie.)
 6. affirmation
  • zapewnienie, oświadczenie
   This document served as an affirmation of our position. (Ten dokument służył jako oświadcznie naszej pozycji.)
 7. avowal   formal
 8. asseveration
 1. permission slip
czasownik
 1. state *****
  • oświadczać, ogłaszać [TRANSITIVE]
   to formally say or write a piece of information
   She stated categorically that she will not leave the country. (Ona oświadczyła kategorycznie, że nie opuści kraju.)
   He publicly stated his intentions. (On publicznie ogłosił swoje zamiary.)
 2. declare , ***
  • oświadczać, oznajmiać, ogłaszać (coś oficjalnie) [TRANSITIVE]
   "I haven't had so much fun in years," he declared. ("Od lat nie bawiłem się tak dobrze" - on zadeklarował.)
   This country declared independence in 2002. (Ten kraj ogłosił niepodległość w 2002 roku.)
   She declared many times that she was innocent. (Ona wielokrotnie deklarowała swą niewinność.)
   link synonim: proclaim
   zobacz także: swear
 3. pronounce *   [TRANSITIVE]
 4. profess
 5. vouch
 6. enter ****
 7. avow
 8. asseverate
Proposal propose
czasownik
 1. propose ***   [INTRANSITIVE]
  I'm proposing to her next month. (Oświadczę się jej w przyszłym miesiącu.)
  He got down on his knees and proposed to her. (On uklęknął i oświadczył się jej.)
  I heard that he proposed to her. Is that true? (Słyszałem, że on się jej oświadczył. Czy to prawda?)
idiom
 1. pop the question   informal
  Sam knew that if he were to pop the question, she would say yes. (Sam wiedział, że gdyby się oświadczył to ona by się zgodziła.)

Powiązane zwroty — "oświadczenie"

czasownik
wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) = issue
składać (oświadczenie) = lodge
odwoływać (złożone oświadczenie) = recant
świadczyć = testify +4 znaczenia
poświadczyć = certify +2 znaczenia
cofać (słowa, oświadczenie) = unspeak
inne
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo