BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyznawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyznawać" po polsku

wyznawać

czasownik
 1. confess **
  • przyznawać się, wyznawać (np. do zbrodni, do błędu) [przechodni/nieprzechodni]
   He confessed to the crime he had committed. (On przyznał się do zbrodni, którą popełnił.)
   The police will ask you about the theft and you should confess. (Policja zapyta cię o kradzież i powinieneś się przyznać.)
 2. profess
 3. preach **
 4. avow
 5. unbosom

powered by  eTutor logo