"proclaim" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "proclaim" po angielsku — Słownik polsko-angielski

proclaim **

czasownik
 1. obwieszczać, ogłaszać, proklamować, oznajmiać formal [TRANSITIVE]
  They proclaimed their independence many years ago. (Oni proklamowali swoją niepodległość wiele lat temu.)
  He was proclaimed a king. (On został ogłoszony królem.)
  link synonim: declare
  zobacz także: reveal
 2. świadczyć o (czymś) [TRANSITIVE]
  This piece of evidence proclaims that he's innocent. (Ten dowód świadczy o tym, że on jest niewinny.)
  He's guilty and his actions proclaim that. (On jest winny i jego poczynania świadczą o tym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mianować kogoś kimś (np. królem)
  They proclaimed Richard the king. (Oni mianowali Ryszarda królem.)