eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"cofać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cofać" po polsku

cofać

obrazek do "reverse" po polsku
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [przechodni/nieprzechodni]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. reverse BrE *** , back up AmE *
  • cofać (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
   Put the car into reverse gear to back up. (Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.)
   You're blocking my gate - can you reverse a little? (Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?)
   I reversed my car into a litter bin. (Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.)
   She carefully reversed out of the parking space. (Ona ostrożnie wycofała z miejsca parkingowego.)
   You can't park your car here, you have to reverse a little. (Nie możesz tutaj zaparkować samochodu, musisz trochę cofnąć.)
 3. run something back , run back something *
  • przewijać do tyłu, cofać (o filmie, kasecie) [przechodni]
   I haven't caught what she said, can you run it back? (Nie załapałam, co powiedziała, możesz przewinąć do tyłu?)
 4. recall ****
  • cofać (obietnicę, dane słowo) [przechodni]
   I never recall my promises. (Nigdy nie cofam moich obietnic.)
   You gave me your word that we would go to Spain, you can't recall it now. (Dałeś mi słowo, że pojedziemy do Hiszpanii, nie możesz go teraz cofnąć.)
 5. regress
 6. rewind
  • przewijać do tyłu, cofać
   Could you please rewind it? I want to see it again. (Możesz cofnąć? Chcę zobaczyć to jeszcze raz.)
   He rewound the tape and erased the record. (On przewinął taśmę do tyłu i skasował nagranie.)
 7. retract
 8. withdraw **
  • cofać (np. rękę, ramię) [przechodni]
   She reached for my hand but I withdrew it and went out of the room. (Ona sięgnęła po moją rękę, ale ją cofnąłem i wyszedłem z pokoju.)
   Don't withdraw your hand, he only wants to touch you. (Nie cofaj ręki, on tylko chce cię dotknąć.)
 9. undo *
  • cofać (akcję wykonaną w programie komputerowym) termin techniczny
   The "undo" option reverts the last change done to the document. (Opcja "cofnij" przywraca ostatnią zmianę dokonaną w dokumencie.)
 10. recant
 11. countermand
 12. rew
 13. disaffirm
 14. unspeak
phrasal verb
 1. take something back * , także: take back something
 1. revoke something
czasownik
 1. cancel **
 2. withhold *
 3. retrude
 4. disattach
 5. decondition
czasownik
 1. recoil
 2. duck back  
 3. regrade
phrasal verb
 1. stand back
phrasal verb
 1. get back ***
 2. fall back *
 3. draw back
  • cofnąć się, cofać się
   She drew back when I leaned in to kiss her. (Ona się cofnęła, kiedy pochyliłem się, aby ją pocałować.)
 4. move backwards  
 5. cast back
czasownik
 1. move back *  
 2. back away *
 3. resolve ***
 4. wince *
 5. backtrack
 6. recede *
 7. retrograde  
 8. go backwards  
 9. reflux
 10. backspace
 11. retrogress   oficjalnie
idiom
 1. put the clock back , turn the clock back , turn back the clock , set back the clock , także: rewind the clock
 1. fall astern  

"cofać" — Słownik kolokacji angielskich

back up kolokacja
 1. back czasownik + up particle = cofać (pojazdem)
  Bardzo silna kolokacja

  Just looking at him made me want to back up a step or two.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo