BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"cofać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cofać się" po polsku

cofać się

phrasal verb
 1. get back ***
  • wrócić (do danego miejsca), cofać się
   I'm not going to be here when you get back. (Nie będzie mnie tutaj, kiedy wrócisz.)
   I got back to the first chapter of the book. (Wróciłem do pierwszego rozdziału książki.)
 2. fall back *
  • cofać się (np. ze strachu)
 3. draw back
  • cofnąć się, cofać się
   She drew back when I leaned in to kiss her. (Ona się cofnęła, kiedy pochyliłem się, aby ją pocałować.)
 4. move backwards  
 5. cast back
czasownik
 1. move back *  
 2. back away *
 3. resolve ***
 4. wince *
  • cofać się (ze strachu)
 5. backtrack
 6. recede *
  • cofać się (o falach przypływu), ustępować (o powodzi)
 7. retrograde  
 8. go backwards  
 9. reflux
 10. backspace
 11. retrogress   oficjalnie
idiom
 1. put the clock back , turn the clock back , turn back the clock , set back the clock , także: rewind the clock
 1. fall astern  
obrazek do "reverse" po polsku
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [nieprzechodni]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. reverse British English *** , back up American English *
  • cofać (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
   Put the car into reverse gear to back up. (Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.)
   You're blocking my gate - can you reverse a little? (Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?)
   I reversed my car into a litter bin. (Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.)
   She carefully reversed out of the parking space. (Ona ostrożnie wycofała z miejsca parkingowego.)
   You can't park your car here, you have to reverse a little. (Nie możesz tutaj zaparkować samochodu, musisz trochę cofnąć.)
 3. run something back , run back something *
 4. recall ****
  • cofać (obietnicę, dane słowo) [przechodni]
   I never recall my promises. (Nigdy nie cofam moich obietnic.)
   You gave me your word that we would go to Spain, you can't recall it now. (Dałeś mi słowo, że pojedziemy do Hiszpanii, nie możesz go teraz cofnąć.)
 5. regress
 6. rewind
  • przewijać do tyłu, cofać
   Could you please rewind it? I want to see it again. (Możesz cofnąć? Chcę zobaczyć to jeszcze raz.)
   He rewound the tape and erased the record. (On przewinął taśmę do tyłu i skasował nagranie.)
 7. retract
 8. withdraw **
  • cofać (np. rękę, ramię) [przechodni]
   She reached for my hand but I withdrew it and went out of the room. (Ona sięgnęła po moją rękę, ale ją cofnąłem i wyszedłem z pokoju.)
   Don't withdraw your hand, he only wants to touch you. (Nie cofaj ręki, on tylko chce cię dotknąć.)
 9. undo *
  • cofać (akcję wykonaną w programie komputerowym) termin techniczny
   The "undo" option reverts the last change done to the document. (Opcja "cofnij" przywraca ostatnią zmianę dokonaną w dokumencie.)
 10. recant
 11. countermand
 12. rew
 13. disaffirm
 14. unspeak
phrasal verb
 1. take something back * , także: take back something
 1. revoke something
czasownik
 1. cancel **
 2. withhold *
 3. retrude
 4. disattach
 5. decondition
czasownik
 1. recoil
 2. duck back  
 3. regrade
phrasal verb
 1. stand back

Powiązane zwroty — "cofać się"

czasownik
wycofać = roll back +1 znaczenie
wycofać się = retreat +2 znaczenia
wycofywać się = shrink +1 znaczenie
rzeczownik
wycofanie = withdrawal +4 znaczenia
cofanie = regression +6 znaczeń
wycofanie się = retreat +1 znaczenie
przymiotnik
zacofany = backward +4 znaczenia
phrasal verb
wycofać się = walk away +10 znaczeń
wycofywać się = pull back +2 znaczenia
idiom

"cofać się" — Słownik kolokacji angielskich

draw back kolokacja
 1. draw czasownik + back particle = cofnąć się, cofać się
  Bardzo silna kolokacja

  In doing this, the company hopes to draw back some of the community that has been lost over the years.

  Podobne kolokacje:
move backwards kolokacja
 1. move czasownik + backwards przysłówek = cofać się
  Bardzo silna kolokacja

  But in terms of economic justice, America has moved backwards.

  Podobne kolokacje:
get back kolokacja
 1. get czasownik + back particle = wrócić (do danego miejsca), cofać się
  Bardzo silna kolokacja

  We got to get things back the way they should be.

  Podobne kolokacje:
back away kolokacja
 1. back czasownik + away przysłówek = cofać się, wycofywać się
  Bardzo silna kolokacja

  He backed away, turned and went out after the others.

  Podobne kolokacje:
go backwards kolokacja
 1. go czasownik + backwards przysłówek = cofać się
  Bardzo silna kolokacja

  I was still trying to go backwards through the wall!

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo